Styret i Teaterkråkene 2019

Leder:

Ole Jacob Lindberg, jacolind@online.no

Nestledere:

Christina Olavesen, christina.olavesen@gmail.com

Sekretær:

Anne Hegbo, hegboanne@gmail.com

Kasserer:

Hege Rytter Jakobsen, hege.rytter.jakobsen@hotmail.com

Styremedlemmer:

Camilla Fonneland Sandberg, cfs@punkto.no

Anne Kjærnes, annbra10@ostfoldfk.no

Erik Oskar Christensen

Therese Alne Bolin